Vzácna návšteva v Kambodži

Krátko po oslavách čínskeho nového roka zavítali do Kambodže vzácni hostia na čele so zakladateľom Vysokej školy Sv. Alžbety a zriaďovateľom projektu House of Family, ktorým je pán profesor Vladimír Krčméry. Veľmi príjemnú trojicu pánov dopĺňali pán profesor Gbur a pán Šimko z Bangkoku.

Páni v prvý deň zavítali do hlavného mesta Phnom Penh, kde myšlienka založenia projektu pre HIV+ siroty vznikla. Deti mali pre návštevu pripravený tradičný khmérsky tanec, Apsara, ktorý je zaujímavý svojimi ladnými pohybmi, farebnými kostýmami a výrazným líčením. Po vôni jazmínu z vlasov tanečníc prišli na scénu malí herci z dramatického krúžku v HOF, ktorí mali pripravené naozaj zaujímavé predstavenie, kedy dramaturgami a scenáristami boli výlučne samotné deti. Okrem toho doplnili program aj malí speváci a to hneď viacerými piesňami v miestnom jazyku.

Po návšteve hlavného mesta a výdatnom obede spolu s deťmi nasledovala na ďalší deň návšteva chudobného slumu na okraji Phnom Penh, kde projekt podporuje niekoľko detí a ich rodín ako po stránke vzdelanostnej tak aj po sociálnej. Na tretí deň pokračovali páni spolu v sprievode slovenskej posádky z Phnom Penh do prímorského mesta Sihanoukville, kde bol projekt založený o 5 rokov neskôr. Krásnu symboliku vytváralo číslo 5, kedže to bolo práve 5 rokov, čo zavítal profesor Krčméry opäť do mesta Sihanoukville. Deti boli plné očakávania a radosti.  Najmenší drobci našli svoje uplatnenie pri otváraní brány, vítaní hostí chlebom a soľou a darovaní tradičných náramkov z kvetov jazmínu. Náš najmenší, Sammang, sa dokonca osobne podujal na tom, aby odovzdal deťmi vyrobený darček nášmu profesorovi, otcovi tohto projektu.

Hostí čakala khmérska hymna, ktorou si miestni uctievajú vzácne návštevy, a neskôr bolo ulicou počuť aj tú našu, slovenskú, ktorú si nacvičila ďalšia hŕstka detí. Nasledovala ukážka Aikida, najmladšieho bojového umenia pochádzajúceho z Japonska. Najstaršie deti, ktoré navštevujú Aikido už vyše 3 rokov, predviedli rôzne obranné techniky a Kimly, ako jediné dievča ukázalo, že aj dievčatá Vás vedia zraziť k zemi 🙂 Nasledoval tradičný tanec Apsara, spoločný obed s deťmi v modlitbách venovaný práve tým deťom, ktoré trpia hladom či vojnou. Po obede sme sa všetci vrátane zamestnancov a všetkých 66 detí vydali na pláž, čím sme zavŕšili tento krásny deň, pre nás tak vzácny.

Fotky z mesta Phnom Penh a Sihanoukville nájdete v galérii nižšie.

Nezaradené