Slum „miesto, kde ľudia žijú v anarchii“

OZ Dvojfarebný svet sa okrem pomoci HIV pozitívnym sirotám venuje tiež pomoci deťom, ktoré vyrastajú v jednom z Phnom Penských slumov, t.j. nelegálne osídlená štvrť, kde chudobní ľudia žijú v neprirodzene stiesnených podmienkach v provizórnych chatrčiach.

Phnom Penský slum vznikol v roku 2007 keď sa vláda rozhodla násilne vysťahovať  ľudí, ktorí žili v centre mesta. Účelom vysídlenia nepohodlných ľudí bolo dať priestor veľkým developerským ideám a dopomôcť rozvoju turizmu.

Celé rodiny tak boli vysťahované do okrajových štvrtí, pričom nedostali žiadnu kompenzáciu či pomoc. Títo ľudia tak zo dňa na deň stratili nielen svoje domovy ale aj svoje zamestnania, keďže veľa z nich sa živilo pouličným predajom v centre mesta – niektorí mali napríklad  malé lokálne reštaurácie, iní predávali na ulici ovocie a zeleninu.

Životná úroveň v slume je veľmi nízka. Dodnes tu chýba základná infraštruktúra či kanalizácia. Jednoizbové chatrče, ktoré sú postavené z vlnitého plechu sú nalepené jeden na druhom. Medzi chatrčami vedie jedna úzka cestička zlátaná z dosák. Okolo nej a pod ňou sú len kopy hnijúcich odpadkov.

Kombinácia nespravodlivosti a ignorancie miestnych úradov, katastrofálnych podmienok pre život a nedostatku ekonomických príležitostí  je živnou pôdou pre bujnenie celého spektra sociálnych problémov.  Medzi obyvateľmi je rozšírený alkoholizmus, drogy a gambling. V slume je tiež zvýšená kriminalita a výskyt rôznych sociálnych deviácií. Toto všetko pôsobí na deti, ktoré v slume vyrastajú.

Slum po Kmérsky znamená „ miesto, kde ľudia žijú v anarchii“. Okrem ilegality toto slovo tiež v sebe nesie negatívny význam v podobe nemorálnosti, neporiadku, neestetickosti  a hrozbe voči verejnému poriadku. Toto len prispeva k ďaľšej stigmatizácii obyvateľov a  pridáva olej do ohňa vláde, ktorá dlhé roky odmietala dialógy na túto tému. Až po veľkom tlaku zahraničných médií  a neziskových organizácií bola prinútená začať situáciu slumov pomaly riešiť.

Dvojfarebný svet podporuje v slume 10 detí. Sú to všetko dôkladne vybrané deti rodín, ktoré sa snažia neupadnúť na úplne sociálne dno. Rodičia nepijú, nevenujú sa hazardným hrám a záleží im na vzdelaní svojich potomkov, naopak, oni sami sú aktívni a snažia sa zmeniť svoju situáciu. Deti chodia vďaka príspevkom Dvojfarebného sveta pravidelne do miestnej školy a tiež na hodiny anglického jazyka.  Vzdelanie je jedna z šancí, ktoré im dáva perspektívu, že sa raz budú schopné vymaniť z bludného kruhu chudoby.

Nezaradené