Profesor Krčméry – Nemohli sme sa pozerať na to, ako tie nevinné deti umierajú

Vladimír Krčméry zakladal projekt House of Family. Porozprávali sme sa s ním o tom, ako celý projekt dvoch detských domovov v Kambodži začal.

krcmery1Ako začal celý projekt?

V júni 2002 sme navštívili s Mgr. Bandzákom a Mgr. Augustínovou krásnu výstavu fotografií organizácie Magna – deti v núdzi, ktoré ma silno oslovili, najmä fotkou 5 ročného zneužívaného dievčaťa. Ďalšia fotografia matky z dieťaťom z Bangkokského metra kde spolu žijú v podchode nás silno zasiahla a rozhodli sa hneď ísť na 6 mesiacov do hlavného mesta Kambodže Phnomm Penhu.Na jeseň 2003 sme za nimi prišli aj my, traja doktori – ja, profesor Benca, Doc. Doczeová. Zverili nám prvých 6 detí ktoré sme následne nastavili na HAART – to znamená anti HIV liečbu, pretože všetky boli HIV pozitívne a mali veľmi zlé imunologické parametre. Situáciu komplikoval aj úplný nedostatok detských foriem liekov v Kambodži a tak sme ich na začiatku vozili sami v taškách lietadlami z Thajska, priamo od výrobcu.

Bol to projekt Vysokej školy sv. Alžbety?

Zaujímavé je, že to bol úplne prvý projekt Vysokej školy sv. Alžbety, ktorá vznikla ktorá vznikla 2 mesiace pred otvorením House of Smile, bol to darček prvej posádky k vzniku novej školy a výrazne ovplyvnil jej charakter. Za 12 rokov má už 101 projektov, ale prvý je len jeden a ten je vždy prvý a to je klinika sv. Maxa Kolbeho – House of Family.

Ako sa projekt po založení rozvíjal?

V roku 2004 Doc. Doczeová svojou šikovnosťou vybavila kontrakt s kambodžským ministerstvom zahraničných vecí a tak sme začali s obchodnými výnimkami a postupne sme dom plnili deťmi. Takže teraz sú už vlastne tri domy – House of Hope, House of Smile a House of Family. Ja som ten prvý zasvätil sv. Maximiliánovi Kolbemu, poľskému františkánskemu misionárovi v Japonsku, ktorý v Ázii používa veľkú úctu. Prvú posádku tvoril profesor Benca so svojím tímom, v ďalších sa striedali Doc. Doczeová s Doc. Kálavska a postupne ďalšími lekármi. Spolu sme ich napočítali za 12 rokov 53. Po troch rokoch kambodžská vláda spolu s Clintonovou nadáciou začala podporovať Maryknoll – katolícku organizáciu amerických laikov, prostredníctvom ktorých sme mali liečbu pre deti už zadarmo. Hoci sme boli prvolezci bez skúseností, máme nižšiu mortalitu ako najlepšie svetové štúdie MSF z Thajska a iné. Zo 139 detí zomreli len tri a aj tie prišli do projektu takmer mŕtve.

Kto financuje detské domovy v Kambodži?

V súčasnosti máme jubileum 10 rokov sponzoringu Nadácie J&T z Prahy, ktorá je náš najvernejší sponzor. Dala za 10 rokov jubilejných milión dolárov. No a v júni 2015 bude celkový objem financií, ktorý išiel do Kambodže z Vysokej školy sv. Alžbety 5 miliónov dolárov – za 15 rokov na všetkých 3 detských a 2 ďalších pridružených projektoch, ktoré už začali naši miestni doktoranti Dr. Hoin a Dr. Virac. Zo šiestich sa ujali dvaja, ale Pán Boh zaplať. Stále však platí že naši najväčší sponzori sú naši študenti Vysokej školy, z ich školného vieme každoročne ušetriť zvyšných 200 tisíc dolárov na Kambodžu. Ešte nám úžasne pomáhajú sponzori Dvojfarebného sveta a Domovov na polceste pod náčelníctvom Mgr. Martinky Utešenej.

Za tie roky má projekt úžasné výsledky a zdá sa že to nebolo len chvíľové nadšenie

Keď s Vami komunikujem je to 12,5 roka kedy sme s našim dielom v Kambodži začínali v roku 2002 proti všetkej logike, okrem tej najväčšej – že sa naši doktori nechceli pozerať nečinne ako jedno za druhým umierajú HIV pozitívne deti. Za to im patrí naša vďaka a obdiv.

Prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc. je slovenský lekár, vedec – odborník na tropickú medicínu, infektológiu, onkológiu, vysokoškolský pedagóg, zakladateľ zdravotníckych, sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta. Je zriaďovateľom a bol rektorom a štatutárnym zástupcom súkromnej Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (2002) do konca roku 2013. Ministerstvo zdravotníctva SR v roku 2007 zriadilo na jeho podnet Národné referenčné centrum pre tropické choroby v Bratislave ako špecializované pracovisko ÚVZ SR na VŠZaSP svätej Alžbety v Bratislave.

Nezaradené