Prišla na prahu života a smrti

Príbeh Thydy začal veľmi skoro. Do nášho domova prišla keď ešte nemala ani len jeden a pol roka a bol to doslova boj o život. Thyda sa narodila, keď jej matke neliečenej na AIDS, začal zlyhávať organizmus. Nedokázala sa o deti starať, obeťou sa stala aj Thydina staršia sestra, ktorá zomrela v dôsledku HIV.

Na fotkách hore vidíte ako Thyda vyzerala už po tom, ako sa jej dostalo kvalitnej zdravotnej starostlivosti a výživnej nutričnej stravy. Na obHOF MAY 08 (17)rázku nižšie už vidíte malú Thydu takú, akú ju k nám priniesol jej otec.

Tu je Thydin príbeh…Tri mesiace po tom ako sa Thyda narodila, zomrela aj jej matka. Staral sa o ňu otec, ktorý však nebol schopný zabezpečiť potrebnú opateru a keď sa jej zdravotný stav veľmi zhoršil, odviezol ju do nemocnice, kde test potvrdil, že je HIV pozitívna. Priniesol ju ku nám a začali sme ročný boj o jej život.  V jeho priebehu sa nám podarilo postupne zlepšovať jej zdravotný stav, Naučila sa sedieť, sama jesť a dnes behá ako každé iné zdravé dieťa v jej veku. Postupne začala komunikovať. Z Thydy, ktorá bola na dne síl, sa stalo usmievavé priebojné, dnes už osemročné dievčatko, ktoré si užíva každý deň.

Nezaradené