ČO ROBÍME

Spolu sa dnes staráme o 120 detí (toto číslo sa prirodzene mení v priebehu roka) v dvoch domovoch. Projekt House of Family v Phnom Penhe otvorila v roku 2004 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a momentálne zastrešuje 60 detí.

Prečo práve Kambodža?

Choroba HIV/ AIDS sa zvykla spájať s amorálnym, “zhýralým,” spôsobom života (narkománia, homosexualita, polygamia) a tak u ľudí vyvolávala skôr predsudky ako ľútosť. Deti v projekte House of Family sa to ale netýka. Tie sa pozitívne už narodili. V Kambodži bola v 90. rokoch najvyššia prevalencia vírusu HIV v celej Ázii. Vzhľadom na predošlé udalosti (občianska vojna, genocída, hladomor) je krajina značne sociálne oslabená. 

12473822_1078153415548896_5206262163002799594_oNie je tu vlastne žiadny sociálny systém, ktorý by sa staral o invalidov, starých ľudí, či siroty.

Stačí sa prejsť po ulici. Po pár metroch k vám vystiera ruku beznohé stvorenie pripomínajúce človeka ťahajúce sa po zemi, stará babka (o dôstojnom dožití tu možno len snívať), ktorá sa už inak neuživí.

No a na ulici vidíte taktiež deti, ktoré miesto toho, aby chodili do školy, žobrú. Často sú vystavené veľkému stresu a strachu o rodinu, ak nič nezarobia.

Dennodenne sa boria s nedostatkom primárnych potrieb a…

… práve z takéhoto nehostinného prostredia pochádzajú aj naše deti v House of Family. Je to prvá generácia detí narodených s HIV, ktorá po väčšine videla umierať svojich rodičov. Končia na ulici, alebo u príbuzných, ktorí sami nič nemajú. Bez liečby umierajú v priemere v 5.-6. roku života.

V projekte sú aj negatívne deti, zväčša súrodenci, bratranci, …aby sa netrhali prirodzené väzby. Od 2008 sa projekt rozšíril aj do mesta Sihanoukville s kapacitou cca 60 detí.

hofProjekt House of Family deťom poskytuje sociálnu starostlivosť: ubytovanie, oblečenie, vyváženú a pestrú stravu, vzdelávanie, lekcie angličtiny, voľnočasové aktivity, 24 – hodinovú zdravotnú starostlivosť, HAART – antiretrovirálnu liečbu (zastavenie rozmnožovania vírusu), laboratórne testovanie a monitorovanie zdravotného stavu, profylaxiu a liečbu oportúnnych infekcií. No čo je rovnako dôležité, snažíme sa deťom vytvárať pocit domova, rodiny a zahŕňať ich láskou.

Dnes sa môžme tešiť zo stabilizovaného zdravotného stavu detí. Veľmi si vážia, čo majú. Na liečbe perfektne spolupracujú, uvedomujú si jej dôležitosť. V škole sú veľmi snaživé a vo voľnom čase veselé, hravé. Ich bežný deň mimo projektu by predsa vyzeral úplne inak. Za viac ako 11 rokov fungovania sa stala z House of Family skutočná rodina.

Kto nám pomáha pomáhať?sasa

Na projekte House of Family rovnako participuje Občianske združenie Dvojfarebný svet, vďaka ktorému od roku 2009 majú dobrodinci možnosť podporovať jednotlivé deti z našich detských domovov a to prostredníctvom projektu Adopcia na blízko. Tieto peniaze sa deťom šetria na samostatnom účte a sú používané pre deti až po opustení domova House of Family. Ďalej OZ Dvojfarebný svet podporuje a financuje od roku 2013 projekt Domy na polceste.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety vznikla v roku 2002 ako humanitárna organizácia s výskumnou a humanitárnou zložkou a v októbri 2003 získala šťátny súhlas a akreditáciu na študijné programy Bc., Mgr. a PhD. od roku 2005 aj na DrSc. Vysoká škola vykonáva svoju misiu a víziu v 35 krajinách v 101 výskumných humanitárnych a rozvojových projektoch vrátane Slovenska.vsa logo

V súčasnosti pôsobí na vysokej škole 52 profesorov, 75 docentov. Na Slovensku má najvyššie percento zahraničných študentov a zahraničných pedagógov, v súčasnosti na nej študuje 9875 študentov, z toho 2455 zahraničných. V roku 2008 absolvovala domácu akreditáciu s konštatovaním že spĺňa kritéria na zaradenie medzi univerzitné vysoké školy a v roku 2012 medzinárodnú akreditáciu, s hodnotením v roku 2014 v spoločenských vedách A- a v zdravorných vedách B+. V roku 2014 ju prijali do Oxfordského klubu rektorov a v roku 2010 medzi signatárov Magna Charty Bolonskej Univerzity. V roku 2011 bola Vysoká škola sv. Alžbety prijatá za právoplatného člena EUA Európskej asociácie univerzít v Bruseli.

Lokálnymi partnermi sú: Ministerstvo zahraničných vecí, Detská národná pediatrická nemocnica a iné lokálne nemocnice, Ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo sociálnych vecí v Kambodži, Národné laboratórium v Phnom Penhe, WHO v Kambodži, Madoxx Chivan Childrens Centre a iné miestne mimovládne organizácie.