IMG_4795

hof

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv.Alžbety

Projekt House of Family je financovaný a prevádzkovaný Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce Sv.Alžbety. Vysoká škola vykonáva svoju misiu a víziu v 35 krajinách v 101 výskumných, humanitárnych a rozvojových projektoch vrátane Slovenska.Škola vznikla v roku 2002 ako humanitárna organizácia s výskumnou a humanitárnou zložkou a v októbri 2003 získala štátny súhlas a akreditáciu na študijné programy Bc., Mgr. a PhD. od roku 2005 aj na DrSc.
V súčasnosti pôsobí na vysokej škole 52 profesorov, 75 docentov. Na Slovensku má najvyššie percento zahraničných študentov a zahraničných pedagógov, v súčasnosti na nej študuje 9875 študentov, z toho 2455 zahraničných. V roku 2008 absolvovala domácu akreditáciu s konštatovaním, že spĺňa kritéria na zaradenie medzi univerzitné vysoké školy a v roku 2012 medzinárodnú akreditáciu, s hodnotením v roku 2014 v spoločenských vedách A- a v zdravotných vedách B+. V roku 2014 ju prijali do Oxfordského klubu rektorov a v roku 2010 medzi signatárov Magna Charty Bolonskej Univerzity. V roku 2011 bola Vysoká škola Sv. Alžbety prijatá za právoplatného člena EUA Európskej asociácie univerzít v Bruseli.

Video o tom, ako sa začínalo v House of Family
V nasledujúcom videu si môžete pozrieť, ako to vyzeralo v našich detských domovoch House of Family pred mnohými rokmi, keď prvé slovenské posádky vyslané do Kambodže iba začínali svoje pôsobenie v tejto krajine a do detských domovov prijímali často deti v kritickom zdravotnom stave.